Złota Biblia Papieska

Pierwsza w 1050-letniej historii Polski Biblia w całości uszlachetniona najcenniejszym, 24-karatowym złotem.Księga oprawiona w misternie wykonaną oprawę jubilerską ozdobioną aż 20 kamieniami.5-etapowe ręczne malarstwo olejne oraz ręczna oprawa Biblii stanowią o wyjątkowości tego dzieła sztuki.Limitowany nakład Biblii to zaledwie 999 egzemplarzy…tylko 1 na 38 tysięcy Polaków będzie posiadaczem tego arcydzieła rękodzielnictwa.Ręcznie numerowane certyfikaty to gwarancja…

Opis

OPRAWA JUBILERSKA BIBLII

Przód Księgi (czyli awers) zdobi ręcznie malowany wizerunek Świętej Rodziny (św. Jan Paweł II został wszakże Patronem Rodzin). Tylna okładka (czyli rewers) to postać Chrystusa Zmartwychwstałego.
Ręczne malarstwo olejne wykonane na podkładzie drewnianym, którym jest specjalnie preparowana 5 milimetrowa płyta. Grzbiet okładki został ozdobiony medalionami z wizerunkami postaci czterech Ewangelistów oraz napisem „Złota Biblia Papieska”.
Kunsztowna oprawa Księgi została wzmocniona specjalnymi guzami, zdobionymi 20 bursztynami, dzięki czemu nawet wielokrotne jej otwarcie nie skraca „życia” tej ważnej pozycji biblioteki domowej. Oprawa jest wykonana metodami rzemieślniczymi. Każdy egzemplarz to efekt pracy rękodzielniczej artystów rzeźbiarzy, grafików, malarzy, złotników-jubilerów, introligatorów i galwanoplastyków. Okładki są oprawne w ręcznie barwioną, naturalną skórę koźlęcą. Brzegi stron Biblii pokryto złotą folią.

JUBILEUSZOWE WYDANIE BIBLII

Złota Biblia Papieska to pierwszy od prawie 400 lat przekład całościowy Biblii na język polski, ale drugi w historii tej Księgi. Po księdzu Jakubie Wujku, który w roku 1595 ukończył swoją pracę nad tłumaczeniem Starego i Nowego Testamentu na język polski – współcześnie po prawie 400 latach podjął się tego Ksiądz Biskup Profesor Kazimierz Romaniuk.
Jego praca nad tym, by tekst Biblii był bardziej zrozumiały dla współczesnego czytelnika, trwała prawie 40 lat. Rangę tego ważnego wydania Biblii podkreśla złota oprawa i bursztyny, które stały się dla Polski tak charakterystycznym kamieniem, że można go prawie uznać za nasz kamień narodowy. Wieść niesie, że nawet Rzymianie wyprawiali się na nasze słowiańskie ziemie z zamiarem zdobycia tego pięknego kamienia.

PRZEKŁAD ZŁOTEJ BIBLII PAPIESKIEJ

Złota Biblia Papieska zawiera tłumaczenie, nad którym przez wiele lat pracował Ksiądz Biskup Prof. Kazimierz Romaniuk. Tłumaczenie jest bardzo poetyckie, a całość przekładu posiada szczególne walory literackie, mimo to czyta się je bardzo lekko. Język, jakim posłużył się prof. Romaniuk, jest nie tylko piękny ale i bardzo zrozumiały dla dzisiejszego czytelnika. Styl przekładu nie jest ani archaiczny, ani przesadnie współczesny a zastosowane parafrazy sprawiają, że dla przeciętnego odbiorcy jest to tekst wyjątkowo przystępny. Z punktu widzenia współczesnych przekładów biblijnych, jest tu widoczna tendencja ku komunikatywności treści. Ksiądz Biskup Kazimierz Romaniuk postarał się wpleść w treść wyrażenia, których brakowało oryginalnemu językowi Biblii, dzięki czemu dzisiejszy czytelnik jest w stanie bardziej niż w starszych tłumaczeniach biblijnych pojąć przekaz, odnosząc go do ducha czasów obecnych.

SYMBOLIKA OPRAWY

Ze względu na nazwę naszej Księgi, Złota Biblia Papieska, pierwszą stronę pełnej złota okładki celowo zdobi ikona Świętej Rodziny. Papież Jan Paweł II był przecież patronem rodzin i rodzinom szczególnie błogosławił. Ikona ta nie ilustruje żadnego z wydarzeń zbawczych, ale ukazuje misterium Świętej Rodziny. Jest obrazem wzajemnych relacji rodziny. Jezus, Maryja i Józef kroczyli wspólnie drogą życia i w ten sam sposób wzrastali w obliczu Boga. Ikona ta jest symbolem wspólnoty rodzinnej, wspólnoty Kościoła, ludu Bożego oraz Rodziny Bożej ukrytej pod opieką Boga. Symbolicznie ważne są również kolory zastosowane w ikonie, szczególnie ilość złota, które w ikonografii symbolizuje świętość, niezniszczalność i chwałę Bożą, oraz życie w Królestwie Bożym.
Takie też niesie przesłanie Złota Biblia Papieska oraz jej złocona oprawa. Biblia ta powinna znaleźć szczególne miejsce w domu każdej rodziny. Ikona Świętej Rodziny została oryginalnie „napisana” przez Marię-Paulę, mniszkę benedyktyńskiego klasztoru na Górze Oliwnej w Jerozolimie, na zamówienie Marii i Ludwika d’Ammonville – odpowiedzialnych za Ruch Equipes Notre-Dame. W roku 1988 podczas Międzynarodowego Kongresu Equipes Notre-Dame, została ofiarowana przedstawicielom polskiego Ruchu Światło-Życie Domowego Kościoła.
Grzbiet okładki zdobią postacie 4 Ewangelistów kanonicznych. Byli nimi Mateusz i Jan – bezpośredni apostołowie Jezusa, oraz ich dwaj uczniowie, nieznający Jezusa – Marek i Łukasz. To oni spisali cztery księgi Nowego Testamentu, ukazując tym samym życie i męczeńską śmierć Jezusa Chrystusa.
Mateusz – autor pierwszej ewangelii – w swych ewangeliach przedstawił życie Jezusa w 4 etapach: narodziny, dzieciństwo, czyny Jana Chrzciciela, działalność Jezusa w Galilei, jego mękę i zmartwychwstanie. Ikonografia prezentuje go jako anioła lub uskrzydloną postać.